18.1.07

Rhoi y pwnc ar yr agenda wleidyddol!

Dechreuwyd y blog yma mewn ymateb i bôl piniwn y BBC a ddangosodd fod 20% o bobl Cymru o blaid annibyniaeth. Mae hyn er gwaetha'r ffaith nad oes unrhyw blaid yng Nghymru heddiw yn dadlau'r achos yn gryf dros annibyniaeth i Gymru, ac er gwaetha'r ffaith nad oes gan Gymru wasg gynhenid Gymreig, fel sydd yn yr Alban, a'n bod yn cael ein boddi dan don o Brydeindod gan y wasg unoliaethol yn ddyddiol.

Er hyn oll, mae 1 o bob 5 person yng Nghymru yn cefnogi annibyniaeth. Mae cyfle gwirioneddol i chwyddo'r gefnogaeth yma, os gallwn ni wneud yr achos yn gryf dros annibyniaeth i Gymru, a rhoi y pwnc ar yr agenda gwleidyddol.

Pwysleisiwyd y ffaith nad oes unrhyw ymgais wedi bod yn ystod y blynyddoedd diwethaf i gyflwyno'r achos i bobl Cymru yng nghanlyniadau chwiliad syml yn Google. Pan fydd rhywun yn chwilio am Cymru Annibynol , dim ond 13 canlyniad sydd. Y mwyafrif helaeth yn ymwneud a’r ‘Independent Wales Party, sydd erbyn hyn wedi marw, a cwpwl yn dangos ambell i drafodaeth difyr ar faes-e. Dyma gyfanswm y drafodaeth sy’n bodoli yn y Gymraeg ar y we-fyd-eang ar y mater.

A dyma gychwyn felly ar ehangu’r drafodaeth...

2 comments:

Meic said...

Pob hwyl i chi'n oll. Rhaid ini'n oll gofio y fath brobleme mae parliament wedi achosi i'n economi (Y thatcher) ac nid ydynt bellach yn helpu ein amgylchfydau trwy gadael i ddirywiad busnesol dwgi 'i hunain yn ein trefi a'n froydd.

nQ3QaO3Y4mOk said...

The CNC machining trade can deal with your largest or smallest jobs, from manufacturing huge high precision machining components to sculpting precise pieces and completing them with secondary ending operations. The automated process permits for high quality consistency, ensuring all products are the identical, even at mass-production ranges. 3ERP is a precision CNC machining and CNC prototyping company with capabilities including milling, turning, wire EDM, aluminum machining, and more. With years of experience in our subject, we have the expertise to supply comprehensive precision machining services that meet the standards of myriad industries.